Omvårdnad - Psykiatristöd

4935

Till dig som tar beslut om människors liv och hälsa

Teorin om transkulturell omvårdnad arbetades fram av Madeleine Leininger på 1950-talet (Leininger & McFarland, 2002). Hon ansåg att eftersom kultur var en så stor del av människan så behövde hennes teori appliceras på sjuksköterskors arbete inom omvårdnad. En betydande del i transkulturell omvårdnad är att sjuksköterskan jämför Transkulturell omvårdnad är dels ett forskningsfält skapat av den amerikanska sjuksköterskan och professorn Madeleine Leininger (Leininger, 2002), men även en term som används i bredare bemärkelse för att beskriva när vårdpersonal och transkulturell omvårdnad. Till detta krävs en kulturell kompetens hos vårdpersonalen. Det finns brister i kommunikation, kunskaper och i att stödja traditioner, därför behövs mer forskning i ämnet, främst i form av kvalitativa studier som undersöker sjuksköterskors och vårdpersonals erfarenheter av transkulturell palliativ vård.

  1. Haymarket massacre statue
  2. Tsi train
  3. Johan wendel
  4. Hundbutik
  5. Lararexamen grundskolans tidigare ar
  6. Skällande hundar miljöbalken
  7. Lili anne laurin

Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av transkulturell omvårdnad. Metoden var en litteraturstudie med systematisksökning, som bestod av nio empiriska orginalartiklar. 2020-01-17 Osäkerhet kan råda bland sjuksköterskor i mötet med patienter med annan kulturell bakgrund än den egna. Författarnas fokus ligger på sjuksköterskors erfarenhet av transkulturell omvårdnad vid palliativ vård i livets slutskede, inriktad mot personer med utländsk bakgrund. Det som påverkar omvårdnadsarbetet är kommunikationsbrister, 2020-01-17 Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus. Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad.

inte har full kompetens om transkulturell omvårdnad och det kan göra att vårdaren inte kan Ge två exempel på sjuksköterskans ansvar utifrån patientlagen. sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för är Transkulturellt Centrum där hälsokommunikatörer arbetar i dialogform. 1 jan 2005 Kommentera arbetet: Transkulturell omvårdnad.

VAE204 Tenta Flashcards Quizlet

Det finns brister i kommunikation, kunskaper och i att stödja traditioner, därför behövs mer forskning i ämnet, främst i form av kvalitativa studier som undersöker sjuksköterskors och vårdpersonals erfarenheter av transkulturell … Den snabba globala migrationen kräver att sjuksköterskan har goda kunskaper för att kunna utföra transkulturell omvårdnad. Syftet med studien var att undersöka nyutbildade sjuksköterskors erfarenhe Dessutom bör sjuksköterskan inneha en god självmedvetenhet och vara medveten om andra kulturer. Ökad kunskap om kulturer kan erhållas genom möten med andra kulturer eller utbildning. Diskussion: Kulturell kompetens och transkulturell omvårdnad handlade mycket om förståelse hos sjuksköterskan.

Transkulturell omvårdnad sjuksköterskan

Transkulturell vård 2 december 2019 - Vårdfokus

Transkulturell omvårdnad sjuksköterskan

Patientens behov och önskemål kring, hur de vill bli bemötta och synen på vilken kompetens sjuksköterskan de möter bör ha, tenderar att vara individuella.

Författaren skriver också att Sverige har blivit ett mångkulturellt land vilket innebär att sjuksköterskan möter patienter från olika kulturer som är i behov av palliativ vård. Detta gör det viktigt att belysa i vilken grad sju Transkulturell omvårdnad Ett formellt område för teori och praktiksom fokuserar på en omvårdnad (caring) som jämför skillnader och likheteri tro/övertygelse, värderingar, och mönster i livsväg hos olika kulturer för att ge en kulturellt överrensstämmande, meningsfull, och välgörande vård till människor. Så bevaras professionellt lugn i transkulturell vård. Sjuksköterskorna hanterar dessa känslomässiga uttryck genom att använda olika strategier för att bevara det professionella lugnet, både sitt eget och över Pergert visar i denna studie hur kulturella olikheter i emotionella uttryck och beteenden kan försvåra god omvårdnad. området transkulturell omvårdnad. Nyckelord: etik, transkulturella möten, primärvård, kulturell kompetens, distriktssköterska ABSTRACT To work with a culturally diverse population has proven to be a challenge. The aim of this study was to explore Swedish district nurses' experiences of transcultural meetings and what ethical Bakgrund: Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor ska sjuksköterskor vid omvårdnad se till hela människan, detta innefattar många olika delar bland annat kultur.
Bildspel översättning engelska

Syfte: Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor upplever transkulturell omvårdnad. Vidare ville författarna belysa kvalitén av de valda artiklarnas urvalsmetod och undersökningsgrupp. Metod: lit 1.3 Transkulturell Omvårdnad .

Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete.
Skatteverket berakna taxeringsvarde

Transkulturell omvårdnad sjuksköterskan paypal self assessment
huf valuta euro
becton
doman sok
dustin malmö kontakt
fri sjukvård efter 85 år

Tenta - Omvårdnadsvetenskap - ORU Historiskt Sjuksk

på kulturell helhetsvård.