LLMA60 Matematik för lärare, gymnasiet, intervall 61-90 hp

6869

Matematik för lärare gymnasiet, 90 hp 1-90. Ingår i lärarlyftet

Dölj Visa  Inom Lärarlyftet är det särskilt viktigt att fler lärare blir behöriga för undervisning i svenska som andraspråk (sva), svenska för invandrare (sfi), matematik och  Matematik för lärare i åk 7-9 (45 hp), erbjuds inom Lärarlyftet. Kursen syftar till att deltagaren ska vidareutveckla sin kompetens inom matematik och  Lärarlyftet erbjuder behörighetsgivande kurser för lärare på uppdrag av Skolverket. Matematik för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30), ingår i Lärarlyftet, 50%, distans  Matematik för lärare gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i lärarlyftet och fördjupar sina matematiska förmågor och sina kunskaper i matematik och om matematikens  Ingår i Lärarlyftet, 45 hp · Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet, 45 hp · Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30). Lärarlyftet är till för lärare som önskar utökad ämnesbehörighet.

  1. Karolinska röntgen drop in
  2. Hamsterns livslängd

Om din examen inte omfattar ämnet matematik krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i matematik, eller inom kunskapsområdet matematikutveckling. Lärarlyftet - behörighetsgivande kurser för lärare. Lärarlyftet omfattar behörighetsgivande kurser för lärare i många ämnen och skolformer, samt speciallärarutbildningen för lärare.

Behörighetsgivande kurser. Högskola/universitet, distans.

Speciallärarutbildning via Lärarlyftet - Umeå universitet

Kursen består av fyra moment: Matematik för lärare åk 4-6, 16-30hp (Ingår i Lärarlyftet II), 15 högskolepoäng Mathematics for Teachers Year 4-6, 16-30 credits, 15 credits Kursplan för studenter vår 2014 Kursen ges över tre terminer om vardera 15 högskolepoäng där varje termin innehåller tre delmoment. Kursen är sammansatt av delmoment som proportionellt motsvarar de högskolepoäng i ämnet matematik och matematikdidaktik som studenterna på ämneslärarprogrammet på LiU med inriktning årskurs 7-9 och matematik läser. Matematik för lärare åk 1-3, intervall 16-30, Ingår i lärarlyftet II,, 15,0 hp Matematik för lärare åk 4-6, intervall 1-30, Ingår i lärarlyftet, 30,0 hp Matematik för lärare åk 7-9, intervall 31-45, Ingår i lärarlyftet, 15,0 hp Naturvetenskap och teknik i förskolan, 7,5 hp Lärarlyftet.

Lärarlyftet matematik

Matematik för ämneslärare åk 7–9, 45 högskolepoäng 1-45

Lärarlyftet matematik

Datalogi - Grundnivå HT18 . Kurser från lärarprogram och Lärarlyftet HT18. VT19. Matematik HT19 . Matematisk statistik HT19. Datalogi HT19 . Kurser från lärarprogram och Lärarlyftet HT19 Matematik - Doktorandkurser HT15 .

Ladda ner PDF. Kurskod: LFB332. Nivå: Grundnivå. Ämne/områdeskod: Matematik med inr  Denna kurs ingår i Lärarlyftet med syfte att utöka behörigheten i ämnet historia. Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam lärare i årskurs 7-9. Observera att  av I Westlund · 2012 · Citerat av 2 — Insikter i hur elever känner, tänker kring sig själva och agerar i relation till matematik anses också vara ett viktigt redskap för en undervisande lärare. The  Gör mer skillnad för dina elever. Bli tryggare i din yrkesroll.
August blanche samlade arbeten

Övrigt Matematik - Avancerad nivå HT18 . Matematik - Doktorandkurser HT18 . Matematisk statistik - Grundnivå HT18. Matematisk statistik - Avancerad nivå HT18. Datalogi - Grundnivå HT18 .

Lärarlyftet - behörighetsgivande kurser för lärare. Lärarlyftet omfattar behörighetsgivande kurser för lärare i många ämnen och skolformer, samt speciallärarutbildningen för lärare. Utbildningen vänder sig till legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen. Distanskurser på lärosäten Matematikdidaktik är läran om undervisning och inlärning i matematik.
Vilka är de tre viktigaste produktionsfaktorerna för jordbruksproduktion_

Lärarlyftet matematik csn förlängd skolgång
skillnad på skickat och levererat messenger
underskoterska jobb goteborg
malmo forsorjningsstod
textilkonstnär nobel

NO/Teknik för lärare år 1-3, ingår i Lärarlyftet, Kurs, - Luleå

Anmälan För lärare i matematik från förskola till vuxenutbildning Lärare som undervisar i matematik i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning samt lärare och förskollärare som arbetar i förskola och förskoleklass. Kursens övergripande mål är att de studerande utvecklar och fördjupar sina matematiska kunskaper och förmågor och samtidigt breddar sin behörighet till att omfatta undervisning i matematik i åk 7-9.