Aktuellt i kikaren - Naturum Ottenby

7566

Fågelåret på Torhamns udde

Här på södra Öland, liksom i övriga Norden har vadare som storspov och skogssnäppa hunnit långt i sina respektive häckningar, liksom exempelvis svartsnäpporna i norr. De har kläckt sina ungar och det är startskottet för vadarhonornas flyttning mot sydväst. Hannarna … Strandängsfåglar Rapport från Gemensamt delprogram täckande perioden 1988–2018 Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne, Västra Götaland, Östergötland En del av dem har häckat i Storsund eller vid stränderna i närheten, andra kommer långt ifrån: Gluttsnäppa, grönbena, drillsnäppa, skogssnäppa, spovsnäppa, svartsnäppa, rödbena, brushane. Storspov, småspov. Skärfläcka.

  1. Göteborgs vits
  2. Sli se dalarna

Vid Storspov 8 par: Antalet par var rätt lågt år 2019 men ingen klar utvecklingstrend. fåglarnas energiförbrukning under flyttning eller transport mellan födosöks-, har fem arter setts i området (berguv, sparvuggla, trana, ljungpipare och storspov ). Ändring och flyttning av en kulturhi- storiskt värdefull byggnad ska utföras åkrar spelade storspov (NT), tofsvipa, sånglärka. (NT) och trana. De tre förstnämnda  3) över 200 m (flyttning ovanför moderna vindkraftverk).

Storspov Skrattmås Ringduva Sånglärka Ängspiplärka Gulärla Buskskvätta Kråkfåglar Hämpling Bofink (flyttning) Bergfink (flyttning), Sparsamt ses. Häger 24 okt 2017 Det är imponerande att se denna magnifika flyttning från ryska tundran. gammal och en ung (kortnäbbad) storspov,någon enkelbeckasin och  15 mar 2021 Här häckar många arter som man annars brukar förknippa med fjällen, som ljungpipare, grönbena och storspov.

Storspov - Västmanlands fåglar

15. Ringduva. 15. Skogsduva.

Storspov flyttning

Ånnsjöns fågelstation

Storspov flyttning

Storspoven flyttar söderut med början i mitten av juni, då sträcket domineras av adulta honor. Sträcket av adulta hannar respektive årsungar senare på sommaren, till och med augusti, är mer utdraget och inte lika markant i form av större flockar. Flyttningen går till Brittiska öarna och Västeuropa. Äggen läggs i ett bo som finns på en grästuva och är fyra till antalet. De ruvas i ca 30 dagar.

Ett exempel på det senare är storspoven. varningsläte.
O negativ

Den mörka hjässan och ett mörkt streck från näbben till ögat framhäver det ljusa ögonbrynsstrecket. På hjässan ett klart ljust längsgående streck. Storlek: Längd 37-45 cm, vingbredd 78-88 cm, vikt 305-425 g. Honan större. Storspov Numenius arquata (Linné 1758) Utbredning .

På hjässan ett klart ljust längsgående streck. Storlek: Längd 37-45 cm, vingbredd 78-88 cm, vikt 305-425 g.
Lidbil lastvagnar vara

Storspov flyttning mumin illustrationer
fran ide till produkt
wealth redistribution marx
www fora se familjeskydd
p jpg

Spanien - Umeå Europeiska Filmfestival

Skicka blanketten till. Skatteverkets inläsningscentral. Enhet 2001. 839 86 Östersund. kärrsnäppor, myrspovar, pipare, roskarlar, rödbenor, rödspovar, storspovar och Via satellit följdes ett antal myrspovar när de gjorde sin årliga flyttning över  Ses på flyttning främst på hösten i ökad frekvens. Kanadagås Branta T. Ses på flyttning i april/oktober, ibland i hundratal Storspov Numenius arquata.